baris_egitim

 • Barış Eğitimleri (Uyuşmazlık Çözümü ve Barış Çalışmaları)

  CONFLICTUS olarak, sürdürülebilir barışın inşası için gerekli adımları desteklemek hedefiyle geliştirdiğimiz Uyuşmazlık Çözümü ve Barış Eğitimleri ile kalıcı barış ortamını güçlendirecek alt yapının oluşturulmasına katkı sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda, barışın sürdürülebilirliği için, toplumsal barışın inşasında, önyargılar ve algılarla mücadele ederek çözüm adına kazan-kazan anlayışını benimsemenin ve bir çözüm dili geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

  Barış kavramının ve barış inşa süreçlerinin sadece karar alıcılar nezdinde değil, toplumsal olarak ele alınması gerektiğini savunuyoruz. Bu doğrultuda, toplumda bulunan farklı kesimlerin ve aktörlerin barış süreçlerini anlamalarını ve bu süreçlere destek vermelerini sağlayarak toplumsal barışın sürdürülebilir bir şekilde inşası ve sağlamlaştırılmasını hedefliyoruz.

   

  Eğitimin HedefleriGeliştirmiş olduğumuz Uyuşmazlık Çözümü ve Barış Eğitimi, sadece bu alanda bilgi aktarmayı ve var olan vakaları tartışmayı değil, davranışlarda değişikliklere yol açacak becerileri ve değerleri/tutumları geliştirmeyi de hedefler. Aynı zamanda, barış inşa süreçleriyle ilgili verdiğimiz uluslararası örneklerle, karşılaştırmalı olarak verilen içerik pekiştirilmiş olur.

  Eğitimin İçeriği

  Kavramsal Olarak Barış ve Uyuşmazlık
  Barış Nedir?
  Şiddet Nedir?
  Uyuşmazlık Nedir?

  Karşılaştırmalı Barış Süreçleri
  Uyuşmazlık Çözümü ve Barış
  Barış İnşa Süreçleri
  Barış Yapılması

  Barış İnşası Sürecinde Önemli Kavramlar:
  Ayrımcılık
  Nefret Söylemi
  Barış ve Çözüm Dili Kullanımı

  Uyuşmazlık Yönetiminde Algıların Rolü ve Çözüm Yöntemi Olarak Müzakere

  Çatışma Çözümü Araçları
  Bütünleştirici Müzakere
  Dönüştürücü Arabuluculuk
  Simulasyon: Müzakere Provası

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  Ayrımcılıkla Mücadele Aktiviteleri
  Müzakere Simülasyonu
  Aktif Dinleme Aktiviteleri
  Arabuluculuk Simülasyonu

 • Barış Gazeteciliği Eğitimi

  Eğitimin Hedefleri:Geliştirmiş olduğumuz Barış Gazeteciliği Eğitimi, sadece bu alanda bilgi aktarmayı ve var olan vakaları tartışmayı değil, davranışlarda değişikliklere yol açacak becerileri ve değerleri/tutumları geliştirmeyi de hedefler. Aynı zamanda, barış gazeteciliğinin ilkeleri ve oluşturulan haberlerin çözüm dili kullanılarak nasıl yazılabileceği, uygulamalarla pekiştirilmiş olur.

  Eğitimin İçeriği

  Çatışma Çözümünde Medya
  Medya ve Kitle İletişim Teorileri, Söylem Analizi ve Haberler
  Çatışma Çözümü ve Medya İletişim Diyalektiği

  Uyuşmazlıktan Barışa
  Barış Kavramı
  Barış ve Savaş Gazeteciliği
  Barış Gazeteciliğinin Arka planı ve Kavramsal Çerçevesi
  Barış Gazeteciliğinin 17 ilkesi 

  Barış İnşası Sürecinde Önemli Kavramlar:
  Ayrımcılık
  Nefret Söylemi
  Barış ve Çözüm Dili Kullanımı

  Uyuşmazlık Yönetiminde Algıların Rolü ve Çözüm Yöntemi Olarak Müzakere 

  Karşılaştırma Uygulamalarla Gazetecilikte Savaş ve Barış Dili

 

 

Eğitimlerimizle ilgili bize ulaşmak için info@uyusmazlikcozumu.com adresini ya da aşağıdaki iletişim formunu kullanabilirsiniz.

 1. İsim *
  * İsminizi girmelisiniz
 2. E-posta *
  * E-posta adresinizi girmelisiniz
 3. Mesaj *
  * Bir mesaj yazmalısınız
Translate »