egitim_kurumlari_conflictus_01

 

 • Uygulamalı Drama Yöntemiyle İş Mülakatları Eğitimi

  Eğitimin Hedefleri: Günümüzde, genellikle üniversite mezuniyetinin ardından girilen iş bulma sürecinde, iş mülakatları önemli bir yer tutar. Özellikle üniversite son sınıf öğrencilerinin ve yeni mezunların sıklıkla karşılaştığı ve kendilerini ifade etmede bir akım zorluklar yaşadığı bu sürecin, bu eğitim sayesinde bir ön pratiğini yapılması ve dikkat edilmesi gereken durumların uygulamalı olarak aktarılması hedeflenir.

  Eğitimin İçeriği

  Mülakat Süreçleri
  Mülakata Hazırlık
  Mülakat Esnası
  Mülakat Sonrası
  Mülakat Sürecinin Çözüm Odaklı Analizi

  Mülakat Esnasında Etkili Davranış
  Doğru Vücut Kullanımı
  Etkili Ses ve Nefes Kullanımı

  Mülakatlarda Sorulan Kırmızı Sorular:
  Zayıf ve Güçlü Yanlarınız?
  Eski İşiniz?/Çalışma Deneyimiz?
  Neden Biz?
  Neden Bu Sektör?
  Kendinizi 5 Yıl Sonra…?

  Mülakatta Empati

  Mülakatta Stres Kontrolü ve Heyecan Yönetimi

  Prensipli Müzakere Perspektifinden Mülakat
  BATNA(MÜZAL), Direnç Noktası, Hedef Noktası, Pazarlık Alanı

   

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  İmge ve Forum Tiyatroları
  Kırmızı Soru Cevaplama Aktivitesi
  Empati Çalışması – “Karşı Koltukta otursaydın…”
  Mülakat Simülasyonu

 • Okullarda Uygulamalı Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Eğitimi

  Eğitimin Hedefleri: Bu eğitim öğretmenlere; öğrenciler, idareciler ve ekip içerisindeki diğer öğretmenler arasında, kısaca bir okulun tüm paydaşları arasında çıkabilecek olası sorunlara çözüm odaklı bir perspektif kazandırmayı ve okullarda kalıcı çözümler sağlayan bir mekanizmayı oluşturmayı hedefler. Ayrıca okul içerisinde etkin dinleme yönteminin ve çözüm dilinin aktif bir şekilde kullanılması sağlanır.

   

  Eğitimin İçeriği

  Okullarda Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü
  Uyuşmazlıkları Anlamak
  Uyuşmazlık Çözme Stratejileri
  Okullardaki Uyuşmazlıkların Haritalandırılması

  Prensipli Müzakere Teknikleri
  Müzakere Nedir?
  Müzakerenin Amacı ve Çeşitleri
  Müzakerenin Unsurları
  Müzakerenin Aşamaları
  Müzakerede Önemli Kavramlar

  Okullarda Etkin İletişim ve Arabuluculuk
  Arabuluculuğun Temel Motivasyonları
  Arabuluculuğun Özellikleri
  Arabuluculuğun Evreleri
  Arabuluculuğun Özellikleri
  Aktif Dinleme

   

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  İnteraktif Uyuşmazlık Çözümü Aktivitesi
  Uyuşmazlık Çözümü Stratejileri Testi
  Müzakere Simülasyonu
  İmge ve Forum Tiyatroları ile Okulda Yaşanan Olası Problemlerin Deneyimlenmesi
  Aktif Dinleme Egzersizleri

Translate »