• Etkili Çözümler ve Uygulamalı Eğitimler

  CONFLICTUS olarak, danışmanlık hizmetimiz, öncelikle  kurumun ‘uyuşmazlık(lar) konusundaki teşhisinin’ konulması ve bu teşhise göre uygun çözüm süreçlerinin geliştirilip sunulmasını sağlamaktır.

  Uyuşmazlık Analizi ve Haritalandırması sonucunda ortaya çıkan “Çözüm Stratejisi” doğrultusunda kurumunuza özel, içeriksel ve yöntemsel olarak özgünleşecek olan Davranışsal ve Kurumsal Çözüm Çalışması uygulanacaktır. Burada, hedef gruba çözüm odaklı yaklaşım ve problem çözme becerilerinin kazandırılmasına yönelik müzakere ve arabuluculuk eğitimleri verilir. Bu eğitimler, çeşitli simülasyonlarla uygulamalı olarak gerçekleştirilir.

 • Uyuşmazlık Analizi ve Haritalandırması

  CONFLICTUS olarak, danışmanlık hizmetimiz öncelikle çalışanlarınızın uyuşmazlıklara ve onları çözme stratejilerine karşı yaklaşımını ölçer. Burada temel amaç kurumun ‘uyuşmazlık(lar) konusundaki teşhisinin’ konulması ve bu teşhise göre uygun süreçlerin geliştirilip sunulmasını sağlamaktır.

  Uyuşmazlık Analizi ve Haritalandırması hizmeti 2 aşamadan oluşmaktadır:

  1. Uyuşmazlık Çözme Stratejileri Değerlendirme Testi
  2. Uyuşmazlık Ölçme Simülasyonu                    

  uyusmazlik_resim2

  uyuşmazlık_resim4

 • Takip ve Değerlendirme

  CONFLICTUS olarak, danışmanlık hizmetimiz, öncelikle  kurumun ‘uyuşmazlık(lar) konusundaki teşhisinin’ konulması ve bu teşhise göre uygun çözüm süreçlerinin geliştirilip sunulmasını sağlamaktır.

  Bu süreçte, kurum çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik yapılan eğitimler ve alınan bir dizi önlemler sonrasında takip süreci başlar. Bu süreç oldukça önemli olup, Değişim süreci nasıl ilerliyor?  Eğitimler sonucu beklenen değişimler oldu mu? Çalışanların motivasyonu ne durumda? Alınması gereken başka önlemler ya da tekrarlanması gereken oturumlara ihtiyaç var mı?” soruları doğrultusunda uygulanır.

  Yöntem olarak; ayda bir kez (sıklığı ve sürekliliği hedef grubun durum ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.) tüm katılımcılarla yapılacak Takip Toplantıları ile değişimin takibi yapılır. Bu süreçte yer alacak uzmanlar ile birlikte, olası oluşacak uyuşmazlıkların da yerinde ve zamanında çözümü sağlanır. Aynı zamanda bu süreç içerisinde uygulanacak olan Değişim Değerlendirme Simülasyonları ile hedeflenen olumlu davranış değişikliğinin takip ve değerlendirmesi yapılarak davranışın kalıcı hale gelmesi planlanır.

Translate »