hastaneler_conflictus

 • Hastanelerde Çatışma Yönetimi

  Eğitimin Hedefleri: Prensip olarak eğitimde katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra katılımcıların eğitimden deneyim kazanarak ayrılmaları hedeflenmektedir. Eğitim içeriğinde var olan tüm konular uygulamalı olarak sunulmakta olup, hastanede yaşanması olası uyuşmazlıkları temel alan çeşitli simülasyonlarla ve katılımcı tiyatro metotlarıyla desteklenmektedir. Bu eğitim ile; hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet seviyelerinin minimal kaynak ayrılarak arttırılması, olası çatışma durumlarının ortaya çıkmadan engellenmesi, var olan çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesi, tıbbi personelin stres oranının düşürülmesi ve hastanedeki verimliliğin arttırılması, sağlık kurumuna duyulan güvenin, memnuniyetin ve dolayısıyla kurumun marka değerinin arttırılması hedeflenmektedir.

   

  Eğitimin İçeriği

  Hastanelerde Hak Odaklı Yaklaşım: Hasta ve Sağlık Personeli Hakları
  Uyuşmazlık Türlerine Hastane İçi Çatışmaların Analizi

  Olgusal Temelli
  Değer-Rol Temelli
  Çıkar Temelli
  Baskı Temelli 

  Hastane İçi Çatışmaların Analizi ve Çözüm Stratejileri

  Şiddet Önleyici Müzakere Teknikleri

   Hastanede Arabuluculuk Yöntemleri:

  Hastane Uyuşmazlıklarında Tarafların Çözüme Müdahil Olma Durumu 

  Çözüm Odaklı ve Şiddet Önleyici İletişim:

  Sağlık Personeli ve Hasta/Hasta Yakını Arasında Etkin İletişim
  Aktif Dinleme Yöntemleri
  Hastanede Yaşanacak Olası Uyuşmazlıkların Modellenmesi

   

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  Uyuşmazlık Çözüm Stratejileri Testi ve Analizi
  Müzakere Simülasyonu
  Aktif Dinleme Aktiviteleri
  Arabuluculuk Simülasyonu
  İmge Tiyatrosu
  Hastanede Yaşanacak Olası Uyuşmazlıkların Modellenmesi

 • Yıkıcı Duyguların Yönetimi ve Çözüme Dönüştürülmesi

  Eğitimin Hedefleri: Prensip olarak eğitimde katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra katılımcıların eğitimden deneyim kazanarak ayrılmaları hedeflenmektedir. Bu eğitim kendine has metodolojiler kullanarak, yıkıcı duyguları dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda; çalışanlar arası empatinin sağlanması, iş yerinde verimliliği düşürecek yıkıcı duyguların farkına varılması, bu yıkıcı duyguların hem çalışanlara hem de iş süreçlerine zarar vermeden yönetilebilmesi ve dönüştürülmesi eğitimin kazanımları arasında öne çıkmaktadır.

  Eğitimin İçeriği

  Yıkıcı Duyguları Anlamak
  Uyuşmazlık Çözümü Perspektifinden Yıkıcı Duygular
  Yıkıcı Duyguların Altından Yatan Nedenler

   Yıkıcı Duyguları Yönetmeyi ve Dönüştürmeyi Anlamak
  Öfke ve Stres Yönetimi
  Duygulara Değil Çözüme Odaklanmak
  Bireysel Müdahale: Doğru Nefes, Doğru Duruş
  Kazan Kazan için Prensipli Müzakere
  Empati Geliştirmek

  Yıkıcı Duyguların Çözüme Dönüştürülmesi
  Yıkıcılığın İçeresindeki Yapıcılık
  Çözüm Dili
  Etkili İletişim ve  Aktif Dinleme

  Uygulama- Yıkıcı Duyguların Çözüme Dönüştürülmesi

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  Uyuşmazlık Çözüm Stratejileri Testi
  Yıkıcı Duyularda Nedensellik Analizi
  Müzakere Simülasyonu
  Aktif Dinleme Aktiviteleri
  İmge Tiyatrosu
  İnteraktif Dönüşüm Modellemeleri

 • Stres ve İletişimde Çatışma Yönetimi

  Eğitimin Hedefleri: Prensip olarak eğitimde katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra katılımcıların eğitimden deneyim kazanarak ayrılmaları hedeflenmektedir. Bu eğitim ile, stresi ve iletişimi yönetmek ve olası çatışmaları akılcı ve kolektif yollar ile çözüme kavuşturmayı ve proaktif anlayışla çatışmasız bir iş ortamını yaratmayı amaçlanmıştır.

  Eğitimin İçeriği

  Stres ve İletişim
  Uyuşmazlık Perspektifinden Stres
  Stres ve Çeşitleri
  Günlük Hayatta ve İş Hayatında Stresin Belirtileri
  İletişim ve Özellikleri
  İletişim Türleri
  Stresteki İletişim ya da İletişimdeki Stres

  Stresi Yönetme ve İletişim Kurma
  Ne yapmalı
  Doğru Ses, Nefes, Tonlama
  Stressiz İletişim ve Aktif Dinleme
  Çözüm İçin Müdahale
  (Prensipli Müzakereye Giriş)

  Çözüm Dili ve Teatral Uygulamaları
  Çözüm Odaklı Beden Dili
  Birbirinden Farklı Durumlarda Baskı ve Stres Ortamda Doğru İletişim Kurma

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  Uyuşmazlık Çözüm Stratejileri Testi
  Ses, Tonlama ve diksiyon Çalışmaları
  Müzakere Simülasyonu
  İmge Tiyatrosu
  İnteraktif Doğru İletişim Kurma Modellemeleri

 

 

 
Eğitimlerimizle ilgili bize ulaşmak için info@uyusmazlikcozumu.com adresini ya da aşağıdaki iletişim formunu kullanabilirsiniz.

 

 

 1. İsim *
  * İsminizi girmelisiniz
 2. E-posta *
  * E-posta adresinizi girmelisiniz
 3. Mesaj *
  * Bir mesaj yazmalısınız
Translate »