özel_sektör_conflictus

 

 • Uyuşmazlık Çözümü Perspektifinden Çözüm Odaklı Satış

  Eğitimin Hedefleri: Prensip olarak eğitimde katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra katılımcıların eğitimden deneyim kazanarak ayrılmaları hedeflenmektedir. Bu eğitimle, satış çalışanlarının motivasyonunu yükseltmek ve itirazları çözüm odaklı bir anlayışla yönetmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Katılımcılar eğitim sonunda satış becerilerini sürdürülebilir ve çözüm odaklı olarak geliştirmiş ve gerçek vakalar ile bu sürecini deneyimlemiş olacaklardır.

  Eğitimin İçeriği

  Uyuşmazlık Çözümü ve Prensipli Müzakere Perspektifinden Satış Süreci
  Uyuşmazlık Çözümü Perspektifinden Satış Süreci
  Satışın 5N 1K’sı
  Etkin İletişim
  Çözüm Süreci Olarak Satış

  Prensipli Müzakere Teknikleri
  Müzakere Nedir?
  Müzakerenin Amacı ve Çeşitleri
  Müzakerenin Unsurları
  Müzakerenin Aşamaları
  Müzakerede Önemli Kavramlar

  Satış İletişiminde Diksiyon, Tonlama Çalışmaları
  Doğru Ses ve Nefes Kullanımı
  Diksiyon Egzersizleri
  Tonlama Egzersizleri
  Etkin İletişim Çalışması 

  Çözüm Dili ve Teatral Uygulamalar
  Çözüm Odaklı Beden Dili
  Zor Müşteriler İle Mücadele
  İtirazlarla Başa Çıkma

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  Uyuşmazlık Çözüm Stratejileri Testi
  Müzakere Simülasyonu
  Ses, Tonlama ve Diksiyon Çalışmaları
  Beden Dili ve İmge Tiyatrosu

 • İş Hayatında Müzakere Becerileri

  Eğitimin Hedefleri: Prensip olarak eğitimde katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra katılımcıların eğitimden deneyim kazanarak ayrılmaları hedeflenmektedir.. Eğitim içeriğinde var olan tüm konular uygulamalı olarak sunulmakta olup, iş hayatını temel alan çeşitli simülasyonlarla desteklenmektedir. Katılımcılar eğitim sonunda müzakere becerilerini birebir geliştirmiş ve müzakere sürecinde yaşanan farklı dinamikleri ve etkenleri deneyimlemiş olacaklardır.

  Eğitimin İçeriği

  İş Hayatında Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü
  Uyuşmazlık Tanımı ve Türleri
  Uyuşmazlık Çözme Stratejileri
  İş Hayatında Ortaya Çıkan Olası Problemler

  Prensipli Müzakere Teknikleri
  Müzakere Nedir?
  Müzakerenin Amacı ve Çeşitleri
  Müzakerenin Unsurları
  Müzakerenin Aşamaları
  Müzakerede Önemli Kavramlar

   İş Hayatında Müzakere ve Doğru İletişim
  İş Hayatında neyi Müzakere ediyoruz? Müzakerelerine Etki Eden Faktörler
  Zaman Kullanımı
  İletişim Alışkanlıkları
  Örgütlenme Farklılıkları
  Kültürel Etkiler
  İş dinamikleri
  Doğru İletişim

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  Uyuşmazlık Çözüm Stratejileri Testi
  Müzakere Simülasyonu
  İş Hayatında Müzakere Simülasyonu
  Dünyadan Örneklerle İş İnsanları Modellemeleri
  Aktif Dinleme Aktiviteleri

 • Dış Ticarette Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü

  Eğitimin Hedefleri: Prensip olarak eğitimde katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra katılımcıların eğitimden deneyim kazanarak ayrılmaları hedeflenmektedir.Eğitim içeriğinde var olan tüm konular uygulamalı olarak sunulmakta olup, iş dünyasında özel olarak ticari müzakereleri temel alan çeşitli simülasyonlarla desteklenmektedir. Katılımcılar eğitim sonunda müzakere becerilerini birebir geliştirmiş ve deneyimlemiş olacaklardır.

  Eğitimin İçeriği

  Dış Ticaret ve Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü
  Uyuşmazlık Tanımı ve Türleri
  Uyuşmazlık Çözme Stratejileri
  Dış Ticarette Ortaya Çıkan Olası Problemler 

   Prensipli Müzakere Teknikleri
  Müzakere Nedir?
  Müzakerenin Amacı ve Çeşitleri
  Müzakerenin Unsurları
  Müzakerenin Aşamaları
  Müzakerede Önemli Kavramlar 

   Dış Ticarette Müzakere ve Doğru İletişim
  Dış Ticarette Müzakere
  Dış Ticaret Müzakerelerine Etki Eden Faktörler
  Etkili Zaman Kullanımı
  İletişim Alışkanlıkları
  Örgütlenme Farklılıkları
  Dış Ticaretle Paradigmalar
  Doğru İletişim 

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  Uyuşmazlık Çözüm Stratejileri Testi
  Müzakere Simülasyonu
  Ticarette Müzakere Simülasyonu
  Dünyadan Örneklerle Ticaret İnsanları Modellemeleri
  Aktif Dinleme Aktiviteleri

 • Dijital İletişimde E-Mail Müzakeresi Teknikleri

  Eğitimin Hedefleri: Prensip olarak eğitimde katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra katılımcıların eğitimden deneyim kazanarak ayrılmaları hedeflenmektedir. Bu eğitimle, günümüz iş yaşamında olmazsa olmazlardan olan e-mail iletişiminin çözümcül bir şekilde nasıl gerçekleşeceği ve e-mail iletişiminde müzakere etme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda katılımcılar, etkin mail yazma ve mail üzerinden müzakere etme becerilerini de kazanacaklardır.

  Eğitimin İçeriği

  İletişim ve Dijital İletişim
  İletişim Teorilerinin Gelişimi
  Dijital İletişim Kaynakları
  Faydalar, Zararlar, Riskler ve Fırsatlar

  Prensipli Müzakere Teknikleri ve Online Müzakere
  Müzakerenin Temel İlkeleri
  Online Müzakere Süreci ve Aktörleri
  Online Müzakere Hazırlık Süreci
  Online Müzakere Süreci
  Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  E-Mail Üzerinden Müzakere Uygulamaları
  E-Mail Müzakeresi Simülasyonu

 • İK Çalışanlarına Özel Müzakere ve Arabuluculuk Teknikleri

  Eğitimin Hedefleri: Prensip olarak eğitimde katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra katılımcıların eğitimden deneyim kazanarak ayrılmaları hedeflenmektedir. Eğitim içeriğinde var olan tüm konular uygulamalı olarak sunulmakta olup, iş hayatında İK çalışanlarını temel alan çeşitli simülasyonlarla desteklenmektedir. Katılımcılar eğitim sonunda müzakere ve arabuluculuk becerilerini birebir geliştirmiş ve gerçek vakalar ile arabuluculuk sürecini deneyimlemiş olacaklardır. 

  Eğitimin İçeriği

  İK Yönetiminde Teknik Olarak Uyuşmazlık Analizi
  Uyuşmazlık Tanımı Ve Türleri
  Uyuşmazlık Çözme Stratejileri
  İş Yerinde Çıkan Olası Problemler
  Uyuşmazlık Analizi Yöntemleri

  Prensipli Müzakere Teknikleri
  Müzakere Nedir?
  Müzakerenin Amacı ve Çeşitleri
  Müzakerenin Unsurları
  Müzakerenin Aşamaları
  Müzakerede Önemli Kavramlar

   İK Çalışanları ve Arabuluculuk
  Arabuluculuk Nedir?
  İK için Arabuluculuğun Önemi
  Arabuluculuğun Süreçleri
  Arabulucunun Hazırlığı ve Özellikleri
  Aktif Dinleme

  Doğru İletişim Teknikleri
  İş Hayatında neyi Müzakere ediyoruz? Müzakerelerine Etki Eden Faktörler
  Zaman Kullanımı
  İletişim Alışkanlıkları
  Kültürel Etkiler
  İş dinamikleri
  Doğru İletişim

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  Uyuşmazlık Çözüm Stratejileri Testi
  Uyuşmazlık Analizi Yöntemleri
  Müzakere Simülasyonu
  Arabuluculuk Simülasyonu
  Aktif Dinleme Aktiviteleri

 • Yıkıcı Duyguların Yönetimi ve Çözüme Dönüştürülmesi

  Eğitimin Hedefleri: Prensip olarak eğitimde katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra katılımcıların eğitimden deneyim kazanarak ayrılmaları hedeflenmektedir. Bu eğitim kendine has metodolojiler kullanarak, yıkıcı duyguları dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda; çalışanlar arası empatinin sağlanması, iş yerinde verimliliği düşürecek yıkıcı duyguların farkına varılması, bu yıkıcı duyguların hem çalışanlara hem de iş süreçlerine zarar vermeden yönetilebilmesi ve dönüştürülmesi eğitimin kazanımları arasında öne çıkmaktadır.

  Eğitimin İçeriği

  Yıkıcı Duyguları Anlamak
  Uyuşmazlık Çözümü Perspektifinden Yıkıcı Duygular
  Yıkıcı Duyguların Altından Yatan Nedenler

   Yıkıcı Duyguları Yönetmeyi ve Dönüştürmeyi Anlamak
  Öfke ve Stres Yönetimi
  Duygulara Değil Çözüme Odaklanmak
  Bireysel Müdahale: Doğru Nefes, Doğru Duruş
  Kazan Kazan için Prensipli Müzakere
  Empati Geliştirmek

  Yıkıcı Duyguların Çözüme Dönüştürülmesi
  Yıkıcılığın İçeresindeki Yapıcılık
  Çözüm Dili
  Etkili İletişim ve  Aktif Dinleme

  Uygulama- Yıkıcı Duyguların Çözüme Dönüştürülmesi

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  Uyuşmazlık Çözüm Stratejileri Testi
  Yıkıcı Duyularda Nedensellik Analizi
  Müzakere Simülasyonu
  Aktif Dinleme Aktiviteleri
  İmge Tiyatrosu
  İnteraktif Dönüşüm Modellemeleri

   

 • Stres ve İletişimde Çatışma Yönetimi

  Eğitimin Hedefleri: Prensip olarak eğitimde katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra katılımcıların eğitimden deneyim kazanarak ayrılmaları hedeflenmektedir. Bu eğitim ile, stresi ve iletişimi yönetmek ve olası çatışmaları akılcı ve kolektif yollar ile çözüme kavuşturmayı ve proaktif anlayışla çatışmasız bir iş ortamını yaratmayı amaçlanmıştır.

  Eğitimin İçeriği

  Stres ve İletişim
  Uyuşmazlık Perspektifinden Stres
  Stres ve Çeşitleri
  Günlük Hayatta ve İş Hayatında Stresin Belirtileri
  İletişim ve Özellikleri
  İletişim Türleri
  Stresteki İletişim ya da İletişimdeki Stres

  Stresi Yönetme ve İletişim Kurma
  Ne yapmalı
  Doğru Ses, Nefes, Tonlama
  Stressiz İletişim ve Aktif Dinleme
  Çözüm İçin Müdahale
  (Prensipli Müzakereye Giriş)

  Çözüm Dili ve Teatral Uygulamaları
  Çözüm Odaklı Beden Dili
  Birbirinden Farklı Durumlarda Baskı ve Stres Ortamda Doğru İletişim Kurma

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  Uyuşmazlık Çözüm Stratejileri Testi
  Ses, Tonlama ve diksiyon Çalışmaları
  Müzakere Simülasyonu
  İmge Tiyatrosu
  İnteraktif Doğru İletişim Kurma Modellemeleri

   

 

Eğitimlerimizle ilgili bize ulaşmak için info@uyusmazlikcozumu.com adresini ya da aşağıdaki iletişim formunu kullanabilirsiniz.

 

 1. İsim *
  * İsminizi girmelisiniz
 2. E-posta *
  * E-posta adresinizi girmelisiniz
 3. Mesaj *
  * Bir mesaj yazmalısınız
Translate »