Comment are off

Dilara Gök

Dilara Gök, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programında eğitimini sürdürüyor olup lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü, 2008-2012 yılları arasında tamamladı.

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği’nde lisans eğitimiyle eş zamanlı başlayan sivil toplum çalışmaları sürecinde, 2011 yılında, Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Programı iş birliğinde gerçekleşen “Uyuşmazlık Çözümünde Müzakere ve Arabuluculuk” Eğitimine katıldı. Bu süreçle birlikte, pek çok farklı sosyo-kültürel dinamiğe sahip gruplarla çalışarak, bu eğitimin uygulanmasına destek oldu.

Gök, 2009 yılı itibariyle başlayan sivil toplum çalışmaları dahilinde, farklı alanlarda, kamu ve özel sektör ortaklığında gerçekleşen sürdürülebilir kalkınma odaklı projelerin koordinasyon ekibinde yer aldı. Bu süreçte; kurumsal ortaklık ve iş birlikleri süreçlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, kurumsal iletişim ve görünürlük çalışmalarının planlanması konusunda aktif rol aldı. Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleşen etkinliklerin organizasyon yönetimi, medya/sosyal medya takibi süreçlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yaptı. Ayrıca, kamu ve özel sektör ortaklığında gerçekleştirilen çalışmaların yerel düzeyde yaygınlaştırılması sürecinde yer alarak; pek çok farklı kentte belediyeler, üniversiteler ve yerel STK’larla kurumsal iş birlikleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Tüm bunların yanı sıra, almış olduğu insan hakları odağında gerçekleştirilen Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimi doğrultusunda, bu alanda gönüllü eğitmenlik yapmaktadır.

Dilara Gök, 2014-2015 güz eğitim döneminde Sabancı Üniversitesi’nde, Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans Programı kapsamında “Uyuşmazlık Çözümü Pratiği Dersi”ni vermiştir. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Uzlaştırmacı olarak çalışmaktadır.

Dilara Gök, Conflictus Uyuşmazlık Çözümü Eğitim ve Danışmanlık’ın kurucu ortaklarından biridir.

linkedin
facebook
email
dilaragok@uyusmazlikcozumu.com / info@uyusmazlikcozumu.com
Translate »