sivil toplum_icon

 • Sivil Toplumda Prensipli Müzakere ve Arabuluculuk Becerileri

  Eğitimin Hedefleri: Prensip olarak eğitimde katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra katılımcıların eğitimden deneyim kazanarak ayrılmaları hedeflenmektedir. Eğitim içeriğinde var olan tüm konular uygulamalı olarak sunulmakta olup, sivil toplum çalışmalarını temel alan çeşitli simülasyonlarla desteklenmektedir. Katılımcılar eğitim sonunda müzakere ve arabuluculuk becerilerini birebir geliştirmiş ve sürece etki eden dinamikleri deneyimlemiş olacaklardır.

  Eğitimin İçeriği

  Sivil Toplum Çalışmalarında Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü
  Uyuşmazlık Tanımı ve Türleri
  Uyuşmazlık Çözme Stratejileri
  STK Çalışmalarında Karşımızda Çıkan Uyuşmazlık Örnekleri

  Prensipli Müzakere Teknikleri
  Müzakere Nedir?
  Müzakerenin Amacı ve Çeşitleri
  Müzakerenin Unsurları
  Müzakerenin Aşamaları
  Müzakerede Önemli Kavramlar

  STK Çalışmalarında Arabuluculuk
  Arabuluculuğun 5N 1K’sı
  Arabuluculuk Simülasyonu
  Toplumsal Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabulucu Kurumlar ve Kişiler

  Eğitimin Yöntemi:Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  Uyuşmazlık Çözüm Stratejileri Testi
  Bireysel Uyuşmazlık Analizi Çalışması
  Müzakere Simülasyonu
  Aktif Dinleme Aktiviteleri
  Arabuluculuk Simülasyonu

 • Stres ve İletişimde Çatışma Yönetimi

  Eğitimin Hedefleri: Prensip olarak eğitimde katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra katılımcıların eğitimden deneyim kazanarak ayrılmaları hedeflenmektedir. Bu eğitim ile, stresi ve iletişimi yönetmek ve olası çatışmaları akılcı ve kolektif yollar ile çözüme kavuşturmayı ve proaktif anlayışla çatışmasız bir iş ortamını yaratmayı amaçlanmıştır.

  Eğitimin İçeriği

  Stres ve İletişim
  Uyuşmazlık Perspektifinden Stres
  Stres ve Çeşitleri
  Günlük Hayatta ve İş Hayatında Stresin Belirtileri
  İletişim ve Özellikleri
  İletişim Türleri
  Stresteki İletişim ya da İletişimdeki Stres

  Stresi Yönetme ve İletişim Kurma
  Ne yapmalı
  Doğru Ses, Nefes, Tonlama
  Stressiz İletişim ve Aktif Dinleme
  Çözüm İçin Müdahale
  (Prensipli Müzakereye Giriş)

  Çözüm Dili ve Teatral Uygulamaları
  Çözüm Odaklı Beden Dili
  Birbirinden Farklı Durumlarda Baskı ve Stres Ortamda Doğru İletişim Kurma

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  Uyuşmazlık Çözüm Stratejileri Testi
  Ses, Tonlama ve diksiyon Çalışmaları
  Müzakere Simülasyonu
  İmge Tiyatrosu
  İnteraktif Doğru İletişim Kurma Modellemeleri

 • Dijital İletişimde E-Mail Müzakeresi Teknikleri

  Eğitimin Hedefleri: Prensip olarak eğitimde katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra katılımcıların eğitimden deneyim kazanarak ayrılmaları hedeflenmektedir. Bu eğitimle, günümüzde olmazsa olmazlardan olan e-mail iletişiminin çözümcül bir şekilde nasıl gerçekleşeceği ve e-mail iletişiminde müzakere etme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda katılımcılar, etkin mail yazma ve mail üzerinden müzakere etme becerilerini de kazanacaklardır.

  Eğitimin İçeriği

  İletişim ve Dijital İletişim
  İletişim Teorilerinin Gelişimi
  Dijital İletişim Kaynakları
  Faydalar, Zararlar, Riskler ve Fırsatlar

  Prensipli Müzakere Teknikleri ve Online Müzakere
  Müzakerenin Temel İlkeleri
  Online Müzakere Süreci ve Aktörleri
  Online Müzakere Hazırlık Süreci
  Online Müzakere Süreci
  Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  E-Mail Üzerinden Müzakere Uygulamaları
  E-Mail Müzakeresi Simülasyonu

 • Barış Eğitimleri (Uyuşmazlık Çözümü ve Barış Çalışmaları)

  Eğitimin Hedefleri: Geliştirmiş olduğumuz Uyuşmazlık Çözümü ve Barış Eğitimi, sadece bu alanda bilgi aktarmayı ve var olan vakaları tartışmayı değil, davranışlarda değişikliklere yol açacak becerileri ve değerleri/tutumları geliştirmeyi de hedefler. Aynı zamanda, barış inşa süreçleriyle ilgili verdiğimiz uluslararası örneklerle, karşılaştırmalı olarak verilen içerik pekiştirilmiş olur.

  Eğitimin İçeriği

  Kavramsal Olarak Barış ve Uyuşmazlık
  Barış Nedir?
  Şiddet Nedir?
  Uyuşmazlık Nedir?

  Karşılaştırmalı Barış Süreçleri
  Uyuşmazlık Çözümü ve Barış
  Barış İnşa Süreçleri
  Barış Yapılması

  Barış İnşası Sürecinde Önemli Kavramlar:
  Ayrımcılık
  Nefret Söylemi
  Barış ve Çözüm Dili Kullanımı

  Uyuşmazlık Yönetiminde Algıların Rolü ve Çözüm Yöntemi Olarak Müzakere

  Çatışma Çözümü Araçları
  Bütünleştirici Müzakere
  Dönüştürücü Arabuluculuk
  Simulasyon: Müzakere Provası

  Eğitimin Yöntemi: Eğitimde kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

  Ayrımcılıkla Mücadele Aktiviteleri
  Müzakere Simülasyonu
  Aktif Dinleme Aktiviteleri
  Arabuluculuk Simülasyonu

 • Barış Gazeteciliği Eğitimi

  Eğitimin Hedefleri:Geliştirmiş olduğumuz Barış Gazeteciliği Eğitimi, sadece bu alanda bilgi aktarmayı ve var olan vakaları tartışmayı değil, davranışlarda değişikliklere yol açacak becerileri ve değerleri/tutumları geliştirmeyi de hedefler. Aynı zamanda, barış gazeteciliğinin ilkeleri ve oluşturulan haberlerin çözüm dili kullanılarak nasıl yazılabileceği, uygulamalarla pekiştirilmiş olur.

  Eğitimin İçeriği

  Çatışma Çözümünde Medya
  Medya ve Kitle İletişim Teorileri, Söylem Analizi ve Haberler
  Çatışma Çözümü ve Medya İletişim Diyalektiği

  Uyuşmazlıktan Barışa
  Barış Kavramı
  Barış ve Savaş Gazeteciliği
  Barış Gazeteciliğinin Arka planı ve Kavramsal Çerçevesi
  Barış Gazeteciliğinin 17 ilkesi 

  Barış İnşası Sürecinde Önemli Kavramlar:
  Ayrımcılık
  Nefret Söylemi
  Barış ve Çözüm Dili Kullanımı

  Uyuşmazlık Yönetiminde Algıların Rolü ve Çözüm Yöntemi Olarak Müzakere 

   Karşılaştırma Uygulamalarla Gazetecilikte Savaş ve Barış Dili

 

Eğitimlerimizle ilgili bize ulaşmak için info@uyusmazlikcozumu.com adresini ya da aşağıdaki iletişim formunu kullanabilirsiniz.

 1. İsim *
  * İsminizi girmelisiniz
 2. E-posta *
  * E-posta adresinizi girmelisiniz
 3. Mesaj *
  * Bir mesaj yazmalısınız
Translate »